Fregata

Fregata
Niepubliczna Szkoła Podstawowa
dla Chłopców

Żywa lekcja historii

W poniedziałek, 28 października od godziny 8:25 w sali do psychomotoryki, dla klas 4-8.

Nowożytność POLSKA SARMACKA - LEGENDA HUSARII.

Kolejna nasza podróż w czasie zawiedzie nas do Rzeczypospolitej XVI i XVII wieku - Rzeczpospolitej wielu kultur. Na terenie Polski przenikały się i współistniały kultury wschodu i zachodu i te odrębności pokażemy młodzieży. Ukazując różnice pomiędzy strojem sarmackim i cudzoziemskim. Pokażemy wojownika pancernego Hetmana Czarnieckiego, ale również żołnierzy autoramentu cudzoziemskiego: muszkietera i pikiniera Karola X Gustawa. Najważniejszym punktem będzie spotkanie z husarią chlubą oręża polskiego, która swoje największe triumfy święciła w pierwszych trzech dekadach XVII w, a którą do chwały przywrócił król Jana III Sobieskiego.

http://teatrhistoryczny.pl/zywe-lekcje-historii/po...