Fregata

Fregata
Niepubliczna Szkoła Podstawowa
dla Chłopców

Zajęcia


W roku szkolnym 2019/2020 w szkole Fregata Szkoła Podstawowa dla Chłopców zapraszamy na zajęcia pozalekcyjne


Zajęcia pozalekcyjne dla klas 1-3

rozpoczynające się od godziny 14:30 lub 15:15

Gimnastyka - poniedziałek

Kółko szachowe - poniedziałek

LEGO konstruktor i LEGO tematyczne - poniedziałek i wtorek

Kółko techniczne - wtorek

Gry zespołowe - wtorek

Język angielski - środa

Perkusja - środa, czwartek, piątek

Kółko muzyczne - czwartek

Koło teatralne kas 1-4 - czwartek

Koło matematyczne - piątek

Klub technika - piątek (płatny)


Zajęcia pozalekcyjne dla klas 4-8

rozpoczynające się od godziny 14:30 lub 15:15

Basen - poniedziałek

Kółko olimpijskie Fizyka - poniedziałek

Gimnastyka - poniedziałek

Szachy - poniedziałek

Koło biologiczne klas 5-6 - wtorek

Dziennikarskie (gazetka szkolna) - wtorek

Muzyczne - wtorek

Koło chemiczne klas 7-8 - wtorek

Muzyczne - środa

Koło techniczne klas 4-6 - środa

Koło olimpijskie matematyczne klas 6-8 - środa

Koło historyczne - środa

Koło teatralne klas 1-4 - czwartek

Koło biologiczne klas 7-8 - czwartek

Radiowe (szkoła mówców) - piątek

Klub technika (płatny) - piątek


Codziennie realizowane zajęcia w naszej szkole w ramach planu lekcji

1. 15’ kwadrans wychowawczy – codzienne spotkanie kasy z wychowawcą.

 • Pełniejsze poznanie uczniów;
 • Podejmowanie kwestii wychowawczych na bieżąco;

2. Nauczanie zintegrowane, zgodnie z podstawą programową, składa się edukacja polonistyczna, matematyczna, muzyczna, plastyczna, społeczna, przyrodnicza oraz informatyczna. Nauczanie zintegrowane realizowane w klasach 1-3.

3. Glottodydaktyka to edukacja językowa dzieci, której celem jest dobre przygotowanie ich do nauki czytania i pisania, uczenie właściwej techniki płynnego czytania ze zrozumieniem i pisania, kształtowanie nawyków czytelniczych i świadomości ortograficznej.

 • Rozwijanie się w najlepszym dla dziecka, indywidualnym tempie.
 • Rozwijanie percepcji wzrokowej, słuchowej, koordynacji słowno – wzrokowej, pomoc w lepszym rozumieniu orientacji przestrzennej i rozwijanie motoryki małej.
 • Gry i zabawy ruchowe wspierające proces identyfikacji liter.
 • Szereg pomocy dydaktycznych (dywaniki, klocki, plansze) wzbudzające większe zainteresowanie u uczniów.
 • Alfabet oraz znajomość liczb wprowadzane całościowo, praca uczniów na różnych poziomach.
 • Wspieranie uczniów z trudnościami, np.: z dysleksją.

4. Język angielski: ważny ze względu na jego uniwersalność we współczesnym świecie.

 • Zintegrowanie nauki języka z matematyką, historią, geografią oraz biologią.
 • Zajęcia od 1 klasy. W klasach 1-3 są 4 godziny języka angielskiego, w klasach 4-8 oferujemy 8 godzin nauki
 • Nowoczesne metody nauczania.
 • Nauka w najmłodszych klasach poprzez gry i zabawy.
 • Podział klas na grupy

5. Język hiszpański: ważny ze względu na jego powszechność na świecie:

 • Zajęcia od klasy 4.
 • Nauka poprzez gry i zabawy.
 • Dwie godziny tygodniowo.
 • Nauka z podręcznikiem w klasie pi.

6. Przerwa rekreacyjna na powietrzu: codzienny, trzydziestominutowy element zajęć szkolnych, który pozwala zaspokoić potrzebę ruchu, jak również potrzebę uczenia się interakcji społecznych.

7. Psychomotoryka – zajęcia wspierające zarówno rozwój percepcji jak i ruchu. Jest to „poruszanie ciała, duszy i uczuć ze szczyptą edukacji”.

 • 10 godzin ze „specjalistą” tygodniowo: 3 lekcje psychomotoryki + basen +60 minut kółko „gry zespołowe” (co miesiąc inna gra, np. piłka ręczna)
 • Znakomite warunki. Miejsca: sala do psychomotoryki w naszej szkole, wynajmowana sala gimnastyczna i boisko, Park Doliny Królewskiej, Trójmiejski Park Krajobrazowy.

aaa