Fregata

Fregata
Niepubliczna Szkoła Podstawowa
dla Chłopców

Wizja i misja

EDUKACJA ZRÓŻNICOWANA

Nasza szkoła dla chłopców gwarantuje:

 • najwyższy poziom nauczania i zaangażowanych nauczycieli,
 • współpracę z rodzicami w wychowywaniu opartym na uznanych normach i wartościach,
 • osobistego opiekuna i indywidualny całościowy plan rozwoju dla każdego ucznia,
 • metody nauczania dostosowane do potrzeb małych chłopców, które pomogą rozwinąć tkwiący w nich potencjał,
 • know-how pochodzący od Stowarzyszenia STERNIK, które prowadzi podobne szkoły
  w Warszawie.

Czy wiesz, że:

 • wśród 100 najlepszych angielskich szkół 81 to szkoły niekoedukacyjne,
 • najstarsza szkoła publiczna dla chłopców w Wielkiej Brytanii istnieje od ponad 600 lat,
 • szkoły Sternika, na których wzoruje się projekt Fregaty osiągają najwyższe noty w testach kompetencyjnych na tle kraju.

MISJA SZKOŁY: WYSOKI POZIOM NAUCZANIA, HARMONIJNY ROZWÓJ DZIECI

Szkoła Podstawowa FREGATA gwarantuje wysoką jakość kształcenia i wychowania chłopców poprzez:

 • wykorzystanie całego potencjału tkwiącego w każdym chłopcu, niezależnie od jego zdolności
  i dotychczasowych umiejętności,
 • wszechstronny i harmonijny rozwój, obejmujący całość człowieka, tzn.: ciało, umysł, wolę
  i uczucia.

Kształcenie i wychowanie opieramy na wartościach chrześcijańskich i na metodach dostosowanych do specyficznych potrzeb i preferencji małych chłopców, dzięki czemu osiągamy bardzo dobre efekty edukacyjne w tej grupie.

Nasza szkoła stanowi „przedłużenie domu”, tzn. kontynuuje te same zasady, normy i wartości, jakie dzieci poznają w swoich rodzinach oraz aktywnie wspiera rodziców w wychowywaniu dzieci. Jej istnienie jest możliwe jedynie dzięki ścisłej współpracy Rodziców – Nauczycieli – Uczniów.

W naszej szkole każdy nauczyciel to jednocześnie wychowawca, który wspiera chłopców
w odkrywaniu męstwa i kształtowaniu silnego charakteru.

We współpracy z rodzinami staramy się ukształtować dojrzałych duchowo mężczyzn, odpowiedzialnych obywateli, którzy będą dbać o dobro wspólne, kompetentnych i wydajnych pracowników i wrażliwych członków przyszłych rodzin, mężczyzn z pasją uczenia się i ciągłego doskonalenia. Ludzi wytrwałych, pracowitych, uczciwych oraz odpowiedzialnych, solidarnych
i przedsiębiorczych, zdolnych do przezwyciężania trudności i służenia innym
.

aaa

aaa

aaa

aa

aaa

aaa