Fregata

Fregata
Niepubliczna Szkoła Podstawowa
dla Chłopców

SKWER

Stowarzyszenie Kulturalne Wspierania Edukacji i Rozwoju
to organizacja społeczna, której celem jest wspieranie rozwoju działalności kulturalnej, oświatowej i naukowej, ze szczególnym uwzględnieniem środowiska dzieci i młodzieży, w oparciu o tradycyjne wartości kultury polskiej, chrześcijańskiej i europejskiej.

Stowarzyszenie powstało, aby integrować i koordynować działania rodziców, nauczycieli i dzieci na drodze do osiągnięcia przez każde dziecko pełnego i zrównoważonego rozwoju intelektualnego, kulturalnego oraz duchowego. Od 2009 r. realizuje Projekt Edukacyjny FREGATA w oparciu o cztery placówki edukacyjne: Przedszkole w Oliwie, Przedszkole na Ujeścisku, Szkołę Podstawową dla Chłopców we Wrzeszczu i Szkołę Podstawową dla Dziewcząt w Oliwie. Najważniejszym celem każdej placówki prowadzonej przez Stowarzyszenie jest wszechstronna edukacja i wychowanie każdego ucznia.

Stowarzyszenie jest organizacją typu non-profit i od 20 marca 2008 r. posiada status Organizacji Pożytku Publicznego.


Jesteś w stanie wspomóc nas swoim 1% ? W swoim zeznaniu podatkowym wskaż Stowarzyszenie Kulturalne Wspierania Edukacji i Rozwoju nr KRS 0000083116

Model edukacyjny, który oferujemy dzieciom jest z założenia kosztowny: chcemy oferować najlepszy możliwy poziom edukacji połączony z tradycyjnym wychowaniem oraz osobistym doradztwem dla każdego ucznia. Nasze placówki są jednocześnie otwarte na rodziny, których sytuacja finansowa jest nienajlepsza. Dlatego wszystkich, którym bliskie są nasze ideały, zachęcamy do wsparcia nas wpłatami Bank PKO BP nr: 82 1020 1811 0000 0002 0295 5656.

Zarząd SKWER:

Marcin Borejko - Prezes

Anna Jaśkiewicz - wiceprezes

Arkadiusz Duchliński - skarbnik

Lidia Witkowska - członek zarządu