Fregata

Fregata
Niepubliczna Szkoła Podstawowa
dla Chłopców

Rodzice we Fregacie

Rodzice są pierwszymi i najważniejszymi wychowawcami swoich dzieci. Dopiero na pewnym etapie rozwoju wybierają dla nich miejsce edukacji. Fregata dzieli z Rodzicami troskę o dobrą edukację i wychowanie przyszłych pokoleń; we Fregacie jesteśmy głęboko przekonani, że nie ma dobrej edukacji bez współpracy z rodzicami.

Fregata oferuje rodzicom pomoc w wychowaniu dzieci w ramach tutoringu rodzinnego i wykładów dla rodziców, proponuje lektury, kursy (w ramach współpracy z Fundacją Akademia Familijna) oraz stwarza wiele możliwości osobistego zaangażowania się w działalność przedszkola i szkół; wyprawy ojców z córkami, wyprawy ojców z synami, spacery z Fregatą, bal karnawałowy - wszystko to inicjatywy rodziców, zarówno w sferze pomysłów jak i realizacji.

Ponadto Rada Zarządzająca każdej placówki co roku powierza dwóm małżeństwom w każdej klasie funkcję Rodziców Odpowiedzialnych za Klasę (ROK-ó). ROKami zwykle zostają małżeństwa dobrze znające naszą szkołę.

Zadaniem ROKów jest zadbać, aby każda para rodziców doświadczała w szkole ciepła, uwagi i zainteresowania; o ROKach mówimy, że są sercem Szkoły, dzięki ich wysiłkom każda rodzina w klasie ma szanse szybko wejść w nowe środowisko.


Kiedy rodzina wymaga wsparcia... i nie wystarczy pomoc przyjaciół w naszej Szkole zawsze może zwrócić się o pomoc:

  • do swojego tutora rodzinnego
  • do wychowawcy klasy
  • do pedagoga szkolnego Pana Piotra Gabryszuka
  • do psychologa szkolnego Pani Moniki Mazurek
  • lub do jednej z wyspecjalizowanych instytucji wspierających rodziny Wykaz instytucji wspierających rodziny

W szkole znajduje się skrzynka na anonimowe sygnały dotyczące niebezpiecznych zachowań.