Fregata

Fregata
Niepubliczna Szkoła Podstawowa
dla Chłopców

Rekrutacja

Rekrutacja przebiega w czterech prostych krokach:

I. Rodzice kontaktują się z placówką (osobiście, telefonicznie, mailowo), pobierają wniosek o przyjęcie dziecka, a następnie doręczają wypełniony do sekretariatu szkoły.

II. W ciągu dwóch dni roboczych od złożenia wniosku kontaktuje się z Rodzicami Dyrektor placówki i umawia termin spotkania osobistego. Podczas tego spotkania przedstawiany jest model edukacyjny realizowany w naszych placówkach, oferowany program, dydaktyka i metodyka pracy, a także kultywowane przez w szkole wartości.

III. Jeżeli obie strony zgodnie ustalą, że współpraca jest możliwa, aranżowane jest spotkanie z Rodziną dobrze znającą Fregatę, ewentualnie przedstawicielem Zarządu. Celem tej rozmowy jest przybliżenie specyfiki przedsięwzięcia jako Projektu Rodzin. Rozmowa koncentruje się wokół tematu zaangażowania w funkcjonowanie i rozwój Projektu. Zakresu, form tego zaangażowania oraz przyświecających mu celów i płynących z niego korzyści.

IV. Podpisanie przez Rodzinę oraz Pełnomocnika Zarządu umowy o świadczeniu usług w szkole podstawowej.

We wszystkich spotkaniach uczestniczą oboje Rodzice.

__________

OPŁATY:

Czesne w naszej szkole wynosi: 790 zł/mc, płatne przez 12 miesięcy

W ramach czesnego uczeń objęty jest realizacją rozszerzonego programu szkolnego o codzienne zajęcia z j. angielskiego, w tym jedna godzina zajęć , to matematyka po angielsku, praca w grupach konwersacyjnych, czesne pokrywa:

  ·Zajęcia z nauki pływania prowadzone na basenie Alchemii

  ·kółko szachowe

  ·kółko techniczne

  ·kółko plastyczne

  ·kółko informatyczne

·kółko eksperymentalne

·klub technika (piątek) od 14:15-17:00

·kółko historyczne

·kółko rycerskie (www.wyprawa.edu.pl)

Dodatkowo w szkole są prowadzone zajęcia z retoryki i wystąpień publicznych.

Ulga rodzinna dla kolejnych dzieci z rodziny uczęszczających do Placówek Fregata:

  ·II dziecko 10% czesnego

  ·III dziecko 50% czesnego

  ·IV i kolejne dzieci 70% czesnego

Wpisowe: 300 zł za ucznia

Rodziny znajdujące się w szczególnych sytuacja życiowych, mogą wnioskować o nadzwyczajne obniżenie czesnego. Wnioski rozpatruje Zarząd Stowarzyszenia SKWER.

Potrzebujesz więcej informacji, masz pytania? Skontaktuj się z nami

Wyrusz z nami w rejs.