Fregata

Fregata
Niepubliczna Szkoła Podstawowa
dla Chłopców

05 lipca 2021

Znakomite wyniki naszych uczniów z egzaminu ósmoklasisty

Znakomite wyniki naszych absolwentów z egzaminu ósmoklasisty!

Średni wynik naszych uczniów z języka polskiego to 81 proc., z matematyki 84 proc., a z języka angielskiego 91 proc.

W zestawieniu ze średnimi wynikami Kraju, Pomorskiego czy miasta Gdańska, to ogromny sukces. Gratulujemy uczniom, rodzicom i nauczycielom. Przepracowaliśmy ten pandemiczny rok szkolny z wielkim zaangażowaniem, i są tego wyniki.