Fregata

Fregata
Niepubliczna Szkoła Podstawowa
dla Chłopców

23 sierpnia 2021

Zebrania z rodzicami i wychowawcami

Spotkania organizacyjne z rodzicami naszych uczniów odbędą się w poniedziałek, 30 sierpnia, w godzinach:

klasy 1-4, godzina 17:45

klasy 5-8, godzina 18:15.

Serdecznie zapraszamy.