Fregata

Fregata
Niepubliczna Szkoła Podstawowa
dla Chłopców

03 marca 2020

Zdolni z Fregaty. Laureaci i finaliści konkursów

Miła uroczystość w życiu społeczności naszej szkoły. Rozdaliśmy dyplomy finalistów programu Zdolni z Pomorza organizowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego. Finalistami, zostali uczniowie klasy 8A: Andrzej, Mikołaj i Wojciech. Dodatkowo, Wojtkowi gratulowaliśmy osiągnięcia tytułu Laureata Wojewódzkiego (kuratoryjnego) Konkursu z Biologii! Tytuł laureata tego konkursu, otwiera Wojtkowi drzwi wszystkich szkół ponadpodstawowych. Gratulacje ósmoklasiści! Dumny nauczyciel biologii pan Piotr Gabryszuk, dumny wychowawca pan Aleksander Robak, dumni MY.