Fregata

Fregata
Niepubliczna Szkoła Podstawowa
dla Chłopców

10 marca 2020

Zarządzenie dyrektora w związku z zagrożeniem koronawirusem

Szanowni Państwo, informuję, że w związku z rekomendacjami Wojewody Pomorskiego i Pomorskiego Kuratora Oświaty, wydanymi dnia 9 marca 2020 roku, do czasu ustania zagrożenia zakażenia koronawirusem, jako dyrektor szkoły podjąłem trzy decyzje:

1. zawieszam organizację wycieczek szkolnych i wyjść uczniów na imprezy masowe w ramach zajęć szkolnych;

2. zawieszam możliwość korzystania z pomieszczeń szkoły przez grupy zorganizowane, w tym harcerzy z pomieszczeń harcówki oraz przyjmowania wycieczek szkolnych z innych placówek;

3. zarządzam codzienną dezynfekcję kranów przyumywalkowych w toaletach, klamek drzwiowych oraz wyłączników oświetlenia przez pracownika sprzątającego szkołę.

Szanowni Państwo, informuję, że w związku z rekomendacjami Wojewody Pomorskiego i Pomorskiego Kuratora Oświaty, wydanymi dnia 9 marca 2020 roku, do czasu ustania zagrożenia zakażenia koronawirusem, jako dyrektor szkoły podjąłem trzy decyzje:

1. zawieszam organizację wycieczek szkolnych i wyjść uczniów na imprezy masowe w ramach zajęć szkolnych; - decyzja dotknie w pierwszej kolejności klasy starsze, które korzystały z zajęć na Politechnice Gdańskiej i Uniwersytecie Gdańskim. Za wcześnie na rozważania w sprawie klasowych wycieczek zaplanowanych na kwiecień i maj. Te wyjazdy będą zależały od rozwoju sytuacji epidemiologicznej. Decyzja nie obejmuje planowanych działań związanych z rekolekcjami szkolnymi. W mocy pozostaje ustalenie rozpoczynania dnia rekolekcyjnego o godzinie 8:00 Mszą świętą w kościele przy ul. Sobótki.

2. zawieszam możliwość korzystania z pomieszczeń szkoły przez grupy zorganizowane, w tym harcerzy z pomieszczeń harcówki oraz przyjmowania wycieczek szkolnych z innych placówek; - harcerze 35 drużyny mający harcówkę w naszej szkole byli przez ostatni tydzień w Edynburgu. Mieliśmy także zaplanowaną wizytę zaprzyjaźnionej szkoły Wierchy z Krakowa.

3. zarządzam codzienną dezynfekcję kranów przyumywalkowych w toaletach, klamek drzwiowych oraz wyłączników oświetlenia przez pracownika sprzątającego szkołę. - dezynfekcja odbywać się będzie środkiem dopuszczonym do użytku w placówkach oświatowych, posiadamy certyfikat i kartę charakterystyki tego środka, jak też wszystkich środków czyszczących.

Jeżeli będą podejmowane kolejne działania profilaktyczne, będziemy Państwa informowali na bieżąco. Pojawiają się głosy zapowiadające możliwość zamykania szkół w naszym kraju. Informuję, że w przypadku decyzji o zamknięciu szkoły czy czasowym zawieszeniu zajęć, będzie zachodziła konieczność odpracowania lekcji w soboty. Możliwe jest także wydłużenie roku szkolnego kosztem letnich wakacji. Proszę się więc nie martwić o realizację podstawy programowej przez synów.