Fregata

Fregata
Niepubliczna Szkoła Podstawowa
dla Chłopców

21 września 2020

Zajęcia z pedagogiem szkolnym

Rozpoczęły się zajęcia z pedagogiem szkolnym. Prowadzi je Anna Pstrągowska, pedagog i nauczyciel wspomagający. Po minach uczniów widać, że radości było co niemiara.