Fregata

Fregata
Niepubliczna Szkoła Podstawowa
dla Chłopców

11 września 2020

Zajęcia pozalekcyjne i wspomagające

Wszyscy uczniowie Szkoły dla Chłopców otrzymali w tym tygodniu deklaracje na zajęcia pozalekcyjne, w tym kółka zainteresować, koła olimpijskie, klub technika. Przez najbliższy tydzień mają czas na podjęcie decyzji o wyborze. Chcielibyśmy, żeby każdy uczeń naszej szkoły uczestniczył w co najmniej jednych zajęciach pozalekcyjnych. To szansa na odkrywanie i rozwijanie talentów, ale także nauka sumienności, pracowitości i odpowiedzialności. Prosimy o zwrot wypełnionych deklaracji do wychowawców klasy, do piątku 18 września. Poniżej plan zajęć pozaszkolnych oraz wspomagających.