Fregata

Fregata
Niepubliczna Szkoła Podstawowa
dla Chłopców

27 stycznia 2020

Wyniki próbnego egazminu ósmoklasisty

Bardzo d0bre wyniki próbnego egzaminu ósmoklasisty. Z każdego przedmiotu egzaminacyjnego, średnie wyniki klasy 8A są znacząco wyższe, od średniej w kraju i województwie pomorskim.

Z egzaminu z języka polskiego uzyskaliśmy 61 proc., gdy średnia krajowa to 45 proc. Matematyka - średnia szkoły 47 proc., średnia krajowa 28 proc. Język angielski - szkoła 67 proc, kraj 47 proc. Zachęcamy do zapoznania się ze statystykami egzaminu.

Gratulujemy wszystkim uczniom, i ich rodzicom.

Wyniki próbnego egzaminu z języka polskiego: średnia szkoły 61 proc.

Egzamin z matematyki: średnia szkoły 47 proc.

Egzamin z języka angielskiego: średnia szkoły 67 proc.