Fregata

Fregata
Niepubliczna Szkoła Podstawowa
dla Chłopców

17 czerwca 2019

Wyniki ósmoklasistów 2019

CKE podała wyniki egzaminu ósmoklasistów. Z języka polskiego średnia uczniów szkoły wyniosła 68 procent, a z matematyki 80 procent. Najczęściej wybieranym egzaminem z języka obcego był test z angielskiego, którego średnia wyniosła 81 procent.