Fregata

Fregata
Niepubliczna Szkoła Podstawowa
dla Chłopców

02 października 2020

Wybory przewodniczącego samorządu

Uczniowie Fregaty Szkoły Podstawowej dla Chłopców wybrali Przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego. Został nim Mikołaj Wróblewski, uczeń klasy 8K.

Do rywalizacji przystąpiło pięciu uczniów. Odbyła się szkolna akcja plakatowa, a w czwartek uczniowie przysłuchiwali się debacie kandydatów, prowadzonej przez ucznia klasy 8K.

Na opiekuna Samorządu Szkolnego uczniowie wybrali Aleksandra Robaka - wychowawcę klasy 4A, a na Rzecznika Praw Ucznia Piotra Gabryszuka- wychowawcę klasy 7P.

Wszystkim serdecznie gratulujemy.