Fregata

Fregata
Niepubliczna Szkoła Podstawowa
dla Chłopców

11 grudnia 2019

Wolontariat TAK, pomagam!

Uczniowie naszej szkoły z klas 7K i 8A, w dniach 6 i 7 grudnia 2019 r. wzięli udział w XVII Zbiórce żywności pod hasłem „Tak – Pomagam”, zorganizowanej przez Caritas Archidiecezji Gdańskiej. Celem zbiórki, było pozyskanie artykułów spożywczych, aby móc przygotować świąteczne paczki dla potrzebujących oraz na potrzeby placówek Caritas.

Dziękujemy zaangażowanym uczniom i nauczycielowi języka angielskiego, panu Andrzejowi Czernemu, który skoordynował działania chłopców.