Fregata

Fregata
Niepubliczna Szkoła Podstawowa
dla Chłopców

22 kwietnia 2021

Uzdolnieni matematycznie uczniowie klas 2 i 3

XXVI edycja Ogólnopolskiego Konkursu Alfik Matematyczny. Skierowany jest on do uczniów 2 i 3 klasy szkoły podstawowej. W matematycznej rozgrywce wzięło udział ponad 13 tysięcy uczestników z całej Polski. Nasi uczniowie uzyskali bardzo dobre wyniki.

Wyniki naszych uczniów w rozwinięciu...

Alfik Matematyczny to popularny ogólnopolski konkurs matematyczny znany od 19 lat wśród uczniów. Jest wykorzystywany jako instrument motywujący uczniów do rozwijania samodzielności, twórczego myślenia, samodyscypliny oraz podejmowania intelektualnych wyzwań. Konkurs pozwala diagnozować potencjał i zaangażowanie uczniów jak również odkrywać ich uzdolnienia i talenty matematyczne.

Zadania konkursowe nie wymagają dużej wiedzy szkolnej, raczej sprytu, wyobraźni i logicznego kojarzenia faktów. Konkurs w postaci testu jednokrotnego wyboru jest przeznaczony dla uczniów szkół podstawowych (od klasy 2 do 6) i gimnazjalnych. Dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych konkurs będzie testem wielokrotnego wyboru. Materiał konkursowy uwzględnia wymagania określone obowiązującymi programami nauczania. Na stronie www.jersz.pl dostępny jest zakres bloków tematycznych konkursu oraz bezpłatnie arkusze zadań z lat ubiegłych, które są pomocne w trakcie realizacji kół zainteresowań w czasie roku szkolnego.

IGNACY SZCZESIAK klasa 2; 3 miejsce w województwie; 46 miejsce w Polsce;

LEON KUNDA klasa 3; 4 miejsce w województwie; 90 miejsce w Polsce;

JAN DZEDZEJ klasa 2; 7 miejsce w województwie; 165 miejsce w Polsce;

MIKOŁAJ KUROPATWIŃSKI klasa 3; 27 miejsce w województwie; 615 miejsce w Polsce;

TEOFIL WSZELACZYŃSKI klasa 3; 48 miejsce w województwie; 1242 miejsce w Polsce;

JAKUB WYSIŃSKI klasa 2; 75 miejsce w województwie; 1576 miejsce w Polsce;

ANTONI PROĆ klasa 3; 79 miejsce w województwie; 1790 miejsce w Polsce;

KAROL KUBERA klasa 2; 90 miejsce w województwie; 1869 miejsce w Polsce;

ADAM WIERZBICKI klasa 3; 99 miejsce w województwie; 2120 miejsce w Polsce;

JAN KOZIŃSKI klasa 3; 119 miejsce w województwie; 2598 miejsce w Polsce.

STANISŁAW KICIŃSKI klasa 2; 153 miejsce w województwie; 3137;

JEREMIASZ LIBURA klasa 2; 163 miejsce w województwie; 3456 miejsce w Polsce;

TYMON SUSKA klasa 2; 213 miejsce w województwie; 4505 miejsce w Polsce;