Fregata

Fregata
Niepubliczna Szkoła Podstawowa
dla Chłopców

10 września 2020

Uczniowski Klub Sportowy Fregata

Uczniowski Klub Sportowy Fregata zaprasza uczniów na zajęcia piłki nożnej oraz judo.