Fregata

Fregata
Niepubliczna Szkoła Podstawowa
dla Chłopców

03 września 2019

Statut szkoły

W zakładce SZKOŁA został opublikowany Statut szkoły, przyjęty przez Radę Pedagogiczną dnia 28 sierpnia 2019 roku. Znajduje się w nim Wewnątrzszkolny System Oceniania.