Fregata

Fregata
Niepubliczna Szkoła Podstawowa
dla Chłopców

19 września 2019

Spotkanie rodziców ósmoklasistów

W minioną środę odbyło się spotkanie rodziców ósmoklasistów, na którym dyrektor szkoły zapoznał z możliwymi sposobami dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty oraz o trybie ustalania proponowanych dostosowań. Zamieszczamy prezentację dotyczącą egzaminu. Szczegółowe informacje o egzaminie ósmoklasisty można znaleźć na stronie Centralnej Komisji Egzaminacyjnej

Informacje dotyczące egzaminu ósmoklasisty można znaleźć na stronie Centralnej Komisji Egzaminacyjnej