Fregata

Fregata
Niepubliczna Szkoła Podstawowa
dla Chłopców

26 sierpnia 2020

Rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021

Rozpoczęcie roku szkolnego będzie się odbywało z uwzględnieniem procedur sanitarnych. Zachęcamy do rozpoczęcia nowego roku nauki od uczestnictwa w Mszy świętej. W pobliskiej parafii Matki Odkupiciela, msza jest o godzinie 8:00. Możecie też Państwo wybrać się z dziećmi do swoich parafii czy innych gdańskich kościołów. Ważne, żeby dać przykład chłopcom naszego życia religijnego.

Rozpoczęcie roku w szkole rozpocznie się o godzinie 9:30. Klasy 4-8 zapraszamy do swoich sal, wejściem od szczytu budynku. Wychowawcy przekażą najważniejsze informacje, rozdadzą plany lekcji, omówią kalendarium roku szkolnego i poinformują o zasadach sanitarnych. Po spotkaniu, uczniowie będą wolni, będą mogli wrócić do domu.

Klasy 1-3 spotykają się o 9:30 na dziedzińcu przed głównym wejściem do szkoły. Odbędzie się krótkie spotkanie, przedstawienie wychowawców i nauczycieli a następnie uczniowie klas 2S i 3S przejdą do swoich sal. Rodzice będą musieli pozostać na zewnątrz budynku. Klasa 1D będzie kontynuowała spotkanie uczniów wraz z rodzicami i wychowawcą na trawniku rekreacyjnym naprzeciw szkoły. Potem, już sami uczniowie, przejdą pod opieką wychowawcy i nauczyciela wspomagającego do swojej sali na krótkie spotkanie. Rodziców poprosimy o pozostanie na zewnątrz. Po pół godzinie, rodzice uczniów klas 1-3 będą mogli odebrać dzieci ze szkoły. Pierwszego dnia, 1 września, nie będzie autobusu szkolnego, obiadów na stołówce i zajęć świetlicowych.

Szanowni Państwo,

Przed nami nowy rok szkolny, który jak głęboko wierzymy, rozpoczniemy i zakończymy w szkole stacjonarnej. Mamy głęboką nadzieję, że przestrzegając zasad sanitarnohigienicznych unikniemy, nawet czasowego przechodzenia na nauczanie online. Jesteśmy mało liczną szkołą w porównaniu z wieloma placówkami publicznymi. To nasz wielki atut. Przygotowaliśmy Procedury funkcjonowania Fregaty Szkoły Podstawowej dla Chłopców, w których opisaliśmy najważniejsze regulacje na nadchodzący rok szkolny. Zachęcam do zapoznania się z nimi. Najważniejsza jest nasza odpowiedzialność – nieprzyprowadzanie do szkoły chorych dzieci, ograniczenie wejścia na teren placówki, mycie i dezynfekcja rąk, zasłanianie ust i nosa. Wyznaczyliśmy strefę wspólną w której mogą przebywać rodzice na terenie szkoły. Obejmuje ona schody prowadzące od drzwi głównych na poziom klas 1-3 wraz ze strefą dywanową przy schodach, pokój spotkań oraz sekretariat szkoły.

Aby ograniczyć ryzyko stykania się ze sobą wielu grup uczniów otwieramy dla klas 4-8 wejście do szkoły od szczytu budynku. Na poziomie 0 znajdować się będą szatnie tych klas. Uczniowie przechodzić będą osobną klatką schodową na poziom 2, do swoich sal lekcyjnych. Dzięki temu rozdzielone zostaną grupy uczniów 1-4 i 4-8. Pozwoli nam to także na łatwiejsze utrzymanie porządku na terenie szkoły. To jedna z najważniejszych zmian infrastrukturalnych, jaka zachodzi w nowym roku szkolnym. Odnowiona została także łazienka uczniów klas starszych na poziomie 2.

We wrześniu ukończone zostaną także prace nad urządzeniem szkolnej kaplicy. Powstaje ona z ofiarności rodziców i nauczycieli. Dziękuję za wsparcie finansowe oraz pracę jaka została włożona. Kaplica ma być miejscem kontemplacji, prowadzenia lekcji religii czy niektórych nabożeństw. Do odprawiania w niej Mszy świętej, będzie potrzeba zgromadzenia właściwych naczyń i szat liturgicznych. Te działania podejmiemy w kolejnych miesiącach, licząc nadal na Państwa wsparcie.

Od nowego roku szkolnego poszerzamy opiekę psychologiczno-pedagogiczną w naszej szkole. Zatrudniony zostaje pedagog szkolny, który jednocześnie będzie nauczycielem wspomagającym w przyszłej klasie 1D. Będzie nim Anna Pstrągowska, doświadczony nauczyciel i pedagog. W klasie 2S także pojawi się nauczyciel wspomagający, będzie nim znany wszystkim Piotr Gabryszuk. Zmieniamy się na lepsze, chcemy lepiej diagnozować indywidualne potrzeby chłopców, wspomagać pracę tutorów i rodziców.

Chcemy wzmocnić pracę tutorską z rodzinami. Tutorzy będą spotykali się z rodzicami nadal 3 razy w roku a z uczniami, minimum raz na dwa tygodnie. Będziemy wspólnie z Państwem stawiali cele wychowawcze, zachęcali uczniów do wzrastania w cnotach. Każdy tutor będzie raz w miesiącu wpisywał uwagę neutralną w dzienniku elektronicznym, tak abyście mieli na bieżąco wiedzę o wyznaczanych celach, spostrzeżeniach tutora. Chcemy także po zakończeniu każdego trymestru, prosić Państwa o wypełnienie ankiety oceniającej naszą pracę tutorską. Pozwoli to nam na doskonalenie się w pracy wychowawczej.

Wychowawcą klasy 1D będzie Dawid Knopik. Z radością czekamy na nowych uczniów. Wychowawcą klasy 4A będzie Aleksander Robak, który w ubiegłym roku szkolnym był wychowawcą klasy 8. Przy tej okazji chcemy mu podziękować, a także wszystkim nauczycielom za przygotowanie ósmoklasistów do egzaminu kończącego szkołę podstawową. Znakomite wyniki, jakie osiągnęli, napawają nas dumą. W tym roku kolejna klasa przystąpi do egzaminu ósmoklasisty. Chcemy pomóc uczniom w dobrym przygotowaniu do niego. Jednym z działań będzie propozycja dodatkowych zajęć z języka polskiego i angielskiego oraz matematyki w drugim tygodniu ferii zimowych.

W drugim tygodniu ferii planujemy także tygodniowe półkolonie dla uczniów klas 1-3. Przykład wakacyjnych półkolonii pokazał, że to oczekiwana przez Państwa forma opieki nad uczniami. Będziemy chcieli także zaoferować półkolonie w przyszłoroczne wakacje. O szczegółach będziemy informowali w późniejszym terminie.

Rozpoczęcie roku szkolnego będzie się odbywało z uwzględnieniem procedur sanitarnych. Zachęcamy do rozpoczęcia nowego roku nauki od uczestnictwa w Mszy świętej. W pobliskiej parafii Matki Odkupiciela, msza jest o godzinie 8:00. Możecie też Państwo wybrać się z dziećmi do swoich parafii czy innych gdańskich kościołów. Ważne, żeby dać przykład chłopcom naszego życia religijnego.

Rozpoczęcie roku w szkole rozpocznie się o godzinie 9:30. Klasy 4-8 zapraszamy do swoich sal, wejściem od szczytu budynku. Wychowawcy przekażą najważniejsze informacje, rozdadzą plany lekcji, omówią kalendarium roku szkolnego i poinformują o zasadach sanitarnych. Po spotkaniu, uczniowie będą wolni, będą mogli wrócić do domu.

Klasy 1-3 spotykają się o 9:30 na dziedzińcu przed głównym wejściem do szkoły. Odbędzie się krótkie spotkanie, przedstawienie wychowawców i nauczycieli a następnie uczniowie klas 2S i 3S przejdą do swoich sal. Rodzice będą musieli pozostać na zewnątrz budynku. Klasa 1D będzie kontynuowała spotkanie uczniów wraz z rodzicami i wychowawcą na trawniku rekreacyjnym naprzeciw szkoły. Potem, już sami uczniowie, przejdą pod opieką wychowawcy i nauczyciela wspomagającego do swojej sali na krótkie spotkanie. Rodziców poprosimy o pozostanie na zewnątrz. Po pół godzinie, rodzice uczniów klas 1-3 będą mogli odebrać dzieci ze szkoły. Pierwszego dnia, 1 września, nie będzie autobusu szkolnego, obiadów na stołówce i zajęć świetlicowych.

W kolejnych dniach 2-4 września, zgodnie z obietnicą złożoną na zakończenie roku szkolnego, nie będą się odbywały zajęcia dydaktyczne. Chcemy te dni poświęcić na działania wychowawczo-integracyjne. Wielu z uczniów zobaczy się ze sobą po półrocznej przerwie spowodowanej sytuacją epidemiologiczną, a później wakacjami. Autobus szkolny, stołówka i świetlica będą funkcjonowały.

Niecierpliwie oczekujemy na naszych uczniów i Państwa, ich rodziców. Razem będziemy tworzyli społeczność Fregaty w roku szkolnym 2020/2021.

Do zobaczenia.