Fregata

Fregata
Niepubliczna Szkoła Podstawowa
dla Chłopców

17 września 2019

Politechnika wielu pokoleń - oferta zajęć pozaszkolnych

Politechnika Wielu Pokoleń to unikatowa inicjatywa skierowana do osób w różnym wieku: przedszkolaków, dzieci i młodzieży w wieku szkolnym, dorosłych i seniorów. Projekt powstał na Politechnice Gdańskiej przy współpracy z Gminą Miasta Gdańsk – Hevelianum i Kaszubskim Uniwersytetem Ludowym. Pierwsza edycja zajęć odbędzie się w semestrze zimowym (październik 2019 – luty 2020). Zapisy ruszają 1 października.

Politechnika Wielu Pokoleń to nowa, bezpłatna oferta edukacyjna dla dzieci, młodzieży, dorosłych i seniorów.

Zapisy na zajęcia odbędą się w dniach 1-6 października 2019 r.

szczegóły na stronie projektu

Program kształcenia skierowany jest do osób we wszystkich grupach wiekowych obejmujący różnego rodzaju zajęcia związane z naukami ścisłymi i techniką: matematyką, fizyką, chemią, elektrotechniką, okrętownictwem, programowaniem oraz z naukami społeczno-ekonomicznymi.

W ofercie edukacyjnej położono nacisk na zajęcia praktyczne: warsztatowe, laboratoryjne, mocno angażujące uczestników, podczas których będą musieli coś stworzyć, przeprowadzić doświadczenie, rozwiązać problem w grupie.

Zapisy na pierwszą edycję zajęć (semestr zimowy: październik 2019 - luty 2020) odbędą się w dniach 1-6 października. Dnia 1 października uruchomione zostaną elektroniczne formularze zapisu.

Zgłoszenia wysłane przed i po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane.

Dopuszczalna jest możliwość złożenia formularza rekrutacyjnego osobiście dla osób z utrudnionym dostępem do Internetu. Formularz będzie można wypełnić i przedłożyć na Politechnice Gdańskiej (Gmach Główny pok. 265) od 1 października (wtorek) do 05 października (sobota) w godzinach 8.00-18.00.