Fregata

Fregata
Niepubliczna Szkoła Podstawowa
dla Chłopców

03 października 2019

Plan wychowczy chłopców w paździeniku

Plan wychowawczy chłopców we wrześniu wskazywał "porządek" jako cnotę, o którą walczyliśmy w naszej szkole. Klasa 4M melduje wykonie zadania.

W październiku punktem walki jest "pracowitość"...

Plan wychowawczy chłopców w październiku - PRACOWITOŚĆ

Klasy 1-3 - słucham uważnie tego co mówi nauczyciel. Dbam o kształt liter i czystość papieru. Sam odrabiam zadania domowe. Moją pracą pomagam innym. Modlę się za moich rodziców.

Klasy 4-6 - zaczynam pracę punktualnie. Wojna z lenistwem: uczę się codziennie. Mam codzienny plan nauki i wypełniam go. Staram się jak najlepiej wykorzystać czas nauki. Modlę się spokojnie stojąc prosto.

Klasy 7-8 - zaczynam pracę punktualnie. Mam codzienny plan tygodnia, codzienny plan pracy i wypełniam go. Potrafię odpoczywać (aktywnie, poznawczo). Pracuję zawsze na 100 proc. , nigdy minimalistycznie ("byle jak"). Modlę się spokojnie stojąc prosto.