Fregata

Fregata
Niepubliczna Szkoła Podstawowa
dla Chłopców

09 marca 2020

Pierwszy dzień wiosny

21 marca w sobotę przypada pierwszy dzień wiosny. Dlatego we Fregacie Szkole dla Chłopców, piątek 20 marca będzie dniem pracy na rzecz szkoły i zieleni wokół szkoły. Uczniowie będą mogli zdobyć punkty za wolontariat!

21 marca w sobotę przypada pierwszy dzień wiosny. Chcielibyśmy, żeby piątek 20 marca był dniem pracy na rzecz szkoły i zieleni wokół szkoły. Uczniowie będą mogli zdobyć punkty za wolontariat! Chodzi o uporządkowanie naszego szkolnego skweru oraz piwnicy, w której chcemy stworzyć uczniowską szatnię. Na skwerze powinniśmy wykopać śnieguliczki, które próbują tam rosnąć oraz wygrabić liście, usuwając przy okazji różne śmieci, przygotować teren pod ewentualne przyszłe nasadzenia. Mamy nadzieję, że uda nam się w ciągu roku, otworzyć od strony tego skweru wejście do naszej szkoły. Aby nie rozbijać dnia nauk przeznaczamy na te prace, dwie ostatnie godziny lekcyjne każdej klasy. Chodzi oczywiście o klasy 4-8. Koordynatorem prac na skwerze będzie Piotr Gabryszuk, porządków w piwnicy Grzegorz Meck. Jeżeli możecie Państwo jako rodzice, zakupić bądź ofiarować szkole grabie do ziemi, grabie do liści czy szpadle, będziemy bardzo wdzięczni. Tworzymy w naszej szkole magazyn sprzętu ogrodniczego na potrzeby kółka przyrodniczo-biologicznego prowadzonego przez pana Piotra Gabryszuka.