Fregata

Fregata
Niepubliczna Szkoła Podstawowa
dla Chłopców

27 lipca 2020

Odbiór zaświadczeń o wynikach egzaminu ósmoklasisty

Zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty, można będzie odbierać w sekretariacie szkoły, w piątek 31 lipca 2020 roku, w godzinach 8:30-16:00.