Fregata

Fregata
Niepubliczna Szkoła Podstawowa
dla Chłopców

03 września 2019

Nowy rok szkolny 2019/2020

Nowy rok szkolny rozpoczęliśmy o godzinie 8:00 Mszą Świętą w kościele Matki Odkupiciela w Gdańsku Wrzeszczu.

Uroczysta inauguracja roku szkolnego odbyła się o godzinie 9:00 w sali do psychomotoryki. Powitaliśmy najmłodszych uczniów. W klasie 1S naukę rozpoczęło 20 chłopców. Ich wychowawcą jest pan Sławomir Radziejewski (stąd litera przy numerze klasy, od imienia wychowawcy). Wychowawcą klasy 4M jest pan Mariusz Wałga. Od jutra lekcje już od rana według planu. Od jutra także jeździć będzie autobus szkolny i działać szkolna stołówka.

Nowy rok szkolny rozpoczęliśmy o godzinie 8:00 Mszą Świętą w kościele Matki Odkupiciela w Gdańsku Wrzeszczu.

Uroczysta inauguracja roku szkolnego odbyła się o godzinie 9:00 w sali do psychomotoryki. Powitaliśmy najmłodszych uczniów. W klasie 1S naukę rozpoczęło 20 chłopców. Ich wychowawcą jest pan Sławomir Radziejewski (stąd litera przy numerze klasy, od imienia wychowawcy). Wychowawcą klasy 4M jest pan Mariusz Wałga. Od wtorku lekcje już od rana według planu. Od wtorku także jeździć będzie autobus szkolny i działać szkolna stołówka.