Fregata

Fregata
Niepubliczna Szkoła Podstawowa
dla Chłopców

08 kwietnia 2021

Nasi uczniowie w finale konkursu „Możemy porozmawiać… o nieZłym bohaterze”

Konrad Kaliszuk i Mikołaj Wróblewski - uczniowie klasy 8 naszej szkoły, zostali finalistami etapu wojewódzkiego konkursu „Możemy porozmawiać… o nieZłym bohaterze” organizowanego przez V Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego w Gdańsku.

Sejm ogłosił rok 2020 rokiem Leopolda Tyrmanda. Z tej okazji w roku szkolnym 2020/21 V Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego oraz Szkoła Podstawowa im. ks. prałata Józefa Bigusa w Baninie zaprosili uczniów klas VII i VIII szkół podstawowych województwa pomorskiego do udziału w konkursie "Możemy porozmawiać… o nieZłym bohaterze".

Zadanie uczestników polegało:

- na etapie szkolnym na stworzeniu opowiadania kryminalnego;

- na etapie powiatowym na uzupełnieniu opowiadania o nagranie audio, ilustrację lub zdjęcie.

Nasi uczniowie, na etapie powiatowym, nagrali audiobooki swoich opowiadań. Konrad Kaliszuk przedstawił pracę „Sprawa dziennikarska”, a Mikołaj Wróblewski pracę „Romeo i Julia”.

Na etapie wojewódzkim nasi uczniowie, w krótkiej rozmowie z jury, opowiedzą o kulisach powstawania pracy konkursowej.

Konkurs „Możemy porozmawiać… o nieZłym bohaterze” uzyskał akceptację kuratora oświaty i znalazł się w wykazie zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej oraz uwzględniane w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2021/2022 ustalony na podstawie art. 148 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2020 r. poz. 910 ze zm.)

Laureaci Konkursu będą uprawnieni do uzyskania 2 punktów w procesie rekrutacyjnym do szkół ponadpodstawowych.

Podczas rekrutacji Laureaci powinni przedstawiać wpis na świadectwie zawierający pełny tytuł konkursu „Możemy porozmawiać… o nieZłym bohaterze”, rok szkolny 2020/21 oraz dopisek informujący o zajętym wysokim miejscu.