Fregata

Fregata
Niepubliczna Szkoła Podstawowa
dla Chłopców

02 marca 2021

Mocni z matematyki i w kompetencjach społecznych

Sukcesy naszych uczniów!

Konrad Kaliszuk z klasy 8 został LAUREATEM – II MIEJSCE, etapu powiatowego Pomorskiej Ligi Zadaniowej z kompetencji społecznych dla uczniów klas VII i VIII szkoły podstawowej w roku szkolnym 2020/2021 zorganizowanej w ramach projektu Zdolni z Pomorza.

Filip Bochniak z klasy 7 został FINALISTĄ etapu powiatowego Pomorskiej Ligi Zadaniowej z matematyki dla uczniów klas VII i VIII szkoły podstawowej w roku szkolnym 2020/2021 zorganizowanej w ramach projektu Zdolni z Pomorza.

Serdecznie gratulujemy!