Fregata

Fregata
Niepubliczna Szkoła Podstawowa
dla Chłopców

02 października 2020

Miasto Gdańsk w żółtej strefie COVID

Szanowni Państwo,

W związku ze znalezieniem się Miasta Gdańsk w żółtej strefie zagrożenia COVID-19, od dnia 5 października, do czasu powrotu miasta do strefy zielonej:

  • zawieszam organizację wycieczek szkolnych i wyjść uczniów na imprezy masowe w ramach zajęć szkolnych, do powiatów znajdujących się w żółtej i czerwonej strefie, w tym miasta Gdańska;
  • zawieszam możliwość wchodzenia rodziców/opiekunów do budynku szkoły, z wyłączeniem umówionych spotkań i rozmów tutoringowych;
  • wszystkich uczniów i pracowników zobowiązuję do skrupulatnego przestrzegania procedur funkcjonowania szkoły, w tym przede wszystkim procedur COVID.

Dyrektor Szkoły