Fregata

Fregata
Niepubliczna Szkoła Podstawowa
dla Chłopców

27 stycznia 2020

Matematycznie uzdolnieni z klasy 2S i 3D

Nasi uczniowie ze znakomitymi wynikami w ogólnopolskim konkursie matematycznym. Leon z klasy 2S zajął 5 miejsce w Województwie Pomorskim. Mikołaj z 2S zajął miejsce 9, Jan z 3D - 21, Adam z 2S - 22; Dominik z 3D - 27.

W tym roku, w konkursie udział wzięło ponad 63 tysiące uczniów z całego kraju, w tym blisko 3 tysiące z naszego województwa.

Alfik Matematyczny to popularny ogólnopolski konkurs matematyczny wśród uczniów szkół podstawowych od klasy 2 i szkół ponadpodstawowych. Jest wykorzystywany jako instrument motywujący uczniów do rozwijania samodzielności, twórczego myślenia, samodyscypliny oraz podejmowania intelektualnych wyzwań. Konkurs pozwala diagnozować potencjał i zaangażowanie uczniów jak również odkrywać ich uzdolnienia i talenty matematyczne.

Udział w konkursie pomaga uczestnikom zdobyć dodatkowe punkty w staraniach o przyznanie stypendiów oraz ułatwia osiąganie lepszych wyników w szkole dzięki utrwalaniu, poszerzaniu i porównaniu swojej wiedzy w skali ogólnopolskiej.