Fregata

Fregata
Niepubliczna Szkoła Podstawowa
dla Chłopców

08 kwietnia 2021

Laureat Wojewódzkiego Konkursu Matematycznego

Jan Borejko - uczeń klasy 8 naszej szkoły, został laureatem Wojewódzkiego Konkursu Matematycznego. Niedawno informowaliśmy o zakwalifikowaniu się do finału, dziś wiemy, że w kolejnym etapie (wojewódzkim) został laureatem tego Konkursu.

Wojewódzki Konkurs Matematyczny jest konkursem kuratoryjnym, organizowanym na zlecenie Pomorskiego Kuratora Oświaty. Uzyskanie tytułu laureata etapu wojewódzkiego oznacza, że uczeń jest zwolniony ze zdawania matematyki na egzaminie ósmoklasisty. Automatycznie uzyskuje 100% punktów z tego przedmiotu. Jest też uprawiony do przyjęcia w pierwszej kolejności, do wybranej przez siebie szkoły ponadpodstawowej. Jan, już kilka tygodni temu otrzymał zaproszenie do kontynuowania nauki w III Liceum Ogólnokształcącym w Gdyni, wraz z ofertą rozwijania swoich matematycznych talentów.

Serdeczne gratulacje!