Fregata

Fregata
Niepubliczna Szkoła Podstawowa
dla Chłopców

19 marca 2021

Laureat Olimpiady Historycznej Juniorów

Uczeń klasy 8 został laureatem II Olimpiady Historycznej Juniorów. Konrad zajął II miejsce w eliminacjach centralnych.

Nasza szkoła rozwija i wzmacnia nie tylko talenty matematyczne ale także humanistyczne!

Serdecznie gratulujemy Konradowi.

Organizatorem Olimpiady Historycznej Juniorów jest Polskie Towarzystwo Historyczne. Głównym celem Olimpiady jest rozwijanie zainteresowań historycznych oraz tworzenie warunków do pogłębiania wiedzy i umiejętności uczniów z zakresu historii, a także do kształtowania i umacniania świadomości historycznej młodzieży.