Fregata

Fregata
Niepubliczna Szkoła Podstawowa
dla Chłopców

20 września 2019

Konsultacje nauczycieli Fregaty

Zapraszamy na konsultacje z nauczycielami Fregaty Szkoły Podstawowej dla Chłopców. W każdym pierwszym tygodniu miesiąca, można porozmawiać z nauczycielami przedmiotów o mocnych i słabych stronach Waszych dzieci. Warto skorzystać z tej możliwości i dowiedzieć się, np. jak można pomóc synowi w nauce? To także okazja, aby zastanowić się nad sposobami rozwoju talentu. Może Wasz syn ma zdolności, których nauczyciele jeszcze nie odkryli?

Konsultacje z nauczycielami przedmiotów mają być kolejnym narzędziem edukacji zróżnicowanej w naszej szkole. Przychodźcie, jeżeli niskie oceny będą niepokoić. Spotkajmy się, jeżeli uważacie, że syn ma talent do jakiegoś przedmiotu i potrzebuje dodatkowych zadań na lekcji lub w domu.


Konsultacje przedmiotowe dla rodziców

prosimy o informację poprzez dziennik elektroniczny, co najmniej 24h przed terminem,

w celu właściwego przygotowania się i rezerwacji miejsca.


p. Tomasz Bieńczak (j. angielski, j. hiszpański) – pierwszy poniedziałek miesiąca – 14:30 - 15:30

p. Dariusz Chełmiński (wychowanie fizyczne) – pierwszy czwartek miesiąca – 14:30 - 15:30

p. Andrzej Czerny (j. angielski) – pierwsza środa miesiąca – 07:40 - 08:40

p. Karol Damps (matematyka, fizyka) – pierwszy wtorek miesiąca – 07:50 - 08:50

p. Piotr Gabryszuk (przyroda, biologia, chemia) – pierwsza środa miesiąca – 14:30 - 15:30

p. Jacek Jakubowski (muzyka, plastyka) – pierwsza środa miesiąca – 15:20 - 16:20

p. Paweł Kunda (geografia, wychowanie fizyczne) – pierwszy wtorek miesiąca – 14:30 - 15:30

p. Bartosz Libuda (j. polski, j. angielski) – pierwszy wtorek miesiąca – 14:30 - 15:30

p. Grzegorz Meck (religia, technika) – pierwszy wtorek miesiąca – 15:30 - 16:30

p. Szymon Połeć (matematyka) – pierwszy poniedziałek miesiąca – 15:05 - 16:05

p. Aleksander Robak (informatyka, historia, WOS, EDB) – pierwszy wtorek miesiąca – 07:15 - 08:15

p. Mariusz Wałęga (j. polski) – pierwszy czwartek miesiąca – 14:30 - 15:30