Fregata

Fregata
Niepubliczna Szkoła Podstawowa
dla Chłopców

25 września 2019

Konkursy przedmiotowe Kuratora Oświaty

Konkursy przedmiotowe organizowane przez Pomorskiego Kuratora Oświaty, to okazja do rywalizacji naukowej uczniów Fregaty a także możliwość zdobycia dodatkowych punktów, przydatnych podczas rekrutacji do szkół ponadpodstawowych. W przypadku konkursów z języka polskiego, matematyki i języka angielskiego, w grę wchodzi możliwość zwolnienia z egzaminu ósmoklasisty i uzyskania z tych przedmiotów 100 proc. punktów.

Pomorski Kurator Oświaty, w roku szkolnym 2019/2020, organizuje dla uczniów szkół podstawowych od klas IV konkursy z następujących przedmiotów:

  1. Język polski
  2. Język angielski
  3. Język niemiecki
  4. Historia
  5. Biologia
  6. Geografia
  7. Matematyka
  8. Fizyka
  9. Chemia
  10. Informatyka

Aby wziąć udział w konkursie należy zgłosić się do nauczyciela prowadzącego w naszej szkole interesujący przedmiot.

Szczegółowe informacje dostępne są u nauczycieli przedmiotów, na tablicy ogłoszeń na poziomie klas 4-8 oraz na stronie Pomorskiego Kuratora Oświaty:

Terminy Wojewódzkich konkursów przedmiotowych organizowanych przez Pomorskiego Kuratora Oświaty dla uczniów szkół podstawowych od klas IV w roku szkolnym 2019/2020

Szczegółowe regulaminy konkursów przedmiotowych w roku szkolnym 2019/2020

Testy konkursowe z lat poprzednich

Wzór Karty zgłoszenia ucznia do konkursu przedmiotowego na rok szkolny 2019/2020 (doc 41KB)