Fregata

Fregata
Niepubliczna Szkoła Podstawowa
dla Chłopców

17 września 2020

Konkursy przedmiotowe

Znamy terminarz konkursów przedmiotowych organizowanych przez Pomorskiego Kuratora Oświaty. Każdy z konkursów ma 3 etapy: szkolny, rejonowy i wojewódzki. Przypominamy, że laureaci konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim, organizowanego z zakresu jednego z przedmiotów objętych egzaminem ósmoklasisty, są zwolnieni z egzaminu ósmoklasisty z tego przedmiotu. To szansa zarówno dla obecnych ósmoklasistów, jak i uczniów klas młodszych. Ponadto, laureaci konkursów z innych przedmiotów są w pierwszej kolejności przyjmowani do szkół ponadpodstawowych. Zachęcamy wszystkich do podjęcia próby sprawdzenia się. Informacje i zapisy na etap szkolny, u nauczycieli przedmiotów konkursowych.

Szczegółowe informacje i regulaminy konkursów na stronie PKO https://www.kuratorium.gda.pl/konkursy-przedmiotowe/