Fregata

Fregata
Niepubliczna Szkoła Podstawowa
dla Chłopców

25 listopada 2019

Fregatowa Liga Matematyczna

Rozpoczynamy zmagania szkolnej ligi matematycznej. Przeznaczona jest ona dla uczniów klas 6, 7 i 8 naszej szkoły. Ma pobudzać i rozwijać zainteresowania matematyczne chłopców. Fregatową Ligę Matematyczną prowadzi pan Karol Damps. Pierwszy zestaw zadań czeka już na rozwiązanie. Zestaw 1

REGULAMIN FREGATOWEJ LIGI MATEMATYCZNEJ

1. Celem konkursu „Fregatowa Liga Matematyczna" jest pobudzenie i rozwijanie zainteresowań matematycznych wśród Szkoły Podstawowej dla Chłopców Fregata.

2. Liga matematyczna przeznaczona jest dla uczniów klas VI, VII i VIII Szkoły Podstawowej dla Chłopców Fregata.

3. Organizatorem konkursu „Fregatowa Liga Matematyczna" jest pan Karol Damps.

4. Udział w konkursie „Fregatowa Liga Matematyczna" jest bezpłatny.

5. Fregatowa Liga Matematyczna składa się z 2 etapów.

Etap pierwszy trwa od listopada do kwietnia i składa się z trzech zestawów zadań, które uczniowie samodzielnie rozwiązują w domu:

  • zestaw 1 listopad – grudzień,
  • zestaw 2 styczeń – luty,
  • zestaw 3 marzec – kwiecień.

Termin oddawania prac – do ostatniego dnia roboczego w miesiącach: grudzień, luty i kwiecień. Prace z rozwiązaniami należy dostarczyć do pana Karola Dampsa. Praca musi być wykonana starannie, opisana imieniem i nazwiskiem autora oraz wyszczególnione muszą być konkretne zadania. Większość zadań wymaga szczegółowego rozwiązania, w przypadku, gdy pojawi się jedynie pobieżne rozwiązanie lub sam wynik, nauczyciel może ocenić dane zadanie na 0 punktów. Nauczyciel ma prawo odmówienie przyjęcia pracy, jeżeli jego zdaniem, nie będzie ona wykonana starannie i czytelnie.

Zadania można rozwiązywać w dowolnej kolejności. Można oddawać dowolną ilość rozwiązanych zadań.

Zestawy zadań będą dostępne w gablocie Fregatowej Ligi Matematycznej, na stronie internetowej szkoły oraz dostępne w wersji drukowanej u organizatora konkursu.

Na początku miesięcy: styczeń, marzec i maj w gablocie pojawią się rozwiązania do zadań z etapów I-III.

Etap drugi, to etap szkolny, odbędzie się on w maju. Uczniowie samodzielnie, będą pracować przez 120 minut nad otrzymanym zestawem zadań.

6. Na bieżąco aktualną punktację będzie można sprawdzać u pana Karola Dampsa.

7. Uczestnicy którzy otrzymają 50%-65% punktów z możliwych do uzyskania w obu etapach otrzymają dodatkową ocenę celującą wagi dwa z matematyki, uczniowie którzy zdobędą więcej niż 65% punktów z możliwych do uzyskania w obu etapach otrzymają ocenę celującą wagi trzy z matematyki.

8. O końcowej lokacie decyduje suma punktów zdobytych przez uczniów w I i II etapie. Każdy uczestnik „Fregatowej Ligi Matematycznej” otrzyma pamiątkowy dyplom, a zdobywcy I, II i III miejsca otrzymają nagrody rzeczowe w postaci kart podarunkowych.

9. W przypadku stwierdzenia niesamodzielności oddawanych rozwiązań w etapie I, uczeń zostaje zdyskwalifikowany z dalszego udziału w konkursie.

10. Wszelkie sprawy, o których nie mówi regulamin rozstrzyga organizator w porozumieniu z zainteresowanym uczniem.