Fregata

Fregata
Niepubliczna Szkoła Podstawowa
dla Chłopców

12 marca 2020

Fregata w okresie zwalcznia koronawirusa

Szanowni Państwo, przesyłam informację dotyczącą najbliższych dni w naszej szkole. Dziś opieką objętych jest dziś 9 uczniów. Z klas 1-3 jest ich 7 oraz 2 uczniów z klasy 5. Jeszcze także będzie czynna nasza świetlica. Od poniedziałku aż do 25 marca, szkoła będzie zamknięta. Będziemy w tym czasie dezynfekowali kolejne pomieszczenia. Dziennik elektroniczny pozostaje w tych dniach podstawową formą komunikacji szkoła-rodziny. Proszę o zapoznanie się z poniższymi informacjami...

Mamy wyraźną rekomendację Urzędu Miasta Gdańska aby nie spotykać się z rodzicami i innymi osobami zewnętrznymi na terenie administrowanym przez szkołę. W związku z powyższym przekazałem tę rekomendację nauczycielom, prosząc o odwołanie zaplanowanych rozmów tutoringowych. Ze względu na koronowirusa, nieodbyte rozmowy przepadają. Po powrocie do szkoły uczniowie rozpoczynają trzeci trymestr nauki i nowe rozmowy tutoringowe. Nauczyciele dziś i jutro pracują w szkole pełną parą. Przygotowują materiały do rozsyłania od poniedziałku uczniom do samodzielnego przerobienia, wystawiają oceny semestralne. Odbywają się też indywidualne konsultacje dla ósmoklasistów z zakresu egzaminu ósmoklasisty. Jutro odbędzie się klasyfikacyjna Rada pedagogiczna. Świadectwa trymestralne będą rozdawane od 26 marca.

Rekolekcje w szkole zostają odwołane. Nie przeniesione a odwołane. Przypomnę, że planowane były na 23-25 marca. Bardzo proszę, korzystając z najbliższych dwóch tygodni, o uwzględnienie spraw duchowych w rodzinnych relacjach. Niech chłopcy mają domowe rekolekcje prowadzone przez rodziców. Najlepszy jest tu dobry przykład. Warto np. sięgnąć po Katechizm Kościoła Katolickiego lub Kompendium Katechizmu i przeczytać wspólnie każdego dnia kilka punktów.

UWAGA rodzice klas 1-3 - w poniedziałek za pomocą dziennika elektronicznego otrzymacie od wychowawców pakiet zadań dla ucznia na cały okres zarządzonej przerwy. Tempo pracy w domu dostosujcie do możliwości swoich dzieci i możliwości organizacji dnia w rodzinie. Dla chętnych, w przesłanych pakietach, będą nawet dodatkowe materiały wykraczające poza podstawę programową. Nie ma potrzeby drukowania materiałów czy kart pracy. Odpowiedzi można zapisywać w zeszytach. Zachęcamy, aby synowie rozwiązywali zadania tak jak zrozumieją polecenie (można im w tym zrozumieniu pomóc, nie trzeba). Nie będziemy oceniać wykonanej pracy. Zachęcamy do samodzielności. Prosimy nie odpisywać na wiadomości.

UWAGA rodzice klas 4-8 od poniedziałku, codziennie, za pośrednictwem dziennika elektronicznego będziecie otrzymywać wiadomości od nauczycieli przedmiotów, z wytycznymi do pracy w domu. Każdego dnia, po godzinie 9:00, Wasz syn powinien otworzyć zakładkę wiadomości w Waszym panelu w dzienniku elektronicznym. Znajdzie tam, pakiet wiadomości dotyczących lekcji na dany dzień (według planu lekcji). Prosimy nie odpisywać na wiadomości. Zachęcamy, aby synowie rozwiązywali zadania tak jak zrozumieją polecenie (można im w tym zrozumieniu pomóc, nie trzeba). Nie będziemy oceniać wykonanej pracy. Najwyższą wartością jest próba podejmowania wysiłku. "Próbuj tak jak potrafisz" to hasło tygodnia :) Absolutnie nie wymagamy od rodziny konieczności korzystania z punktów zewnętrznych (sklepy; usługi, np. drukowanie). Wręcz jest to niewskazane. W przypadku wątpliwości prosimy o alternatywne sposoby rozwiązywania zadań.

Zaproponowana zdalna praca, kształtuje w nas wszystkich pracowitość i kreatywność. Wychodzi również naprzeciw zaleceniom ministerstw i GIS-u: niech dzieci pozostaną w domach. To nie jest czas ferii, to nie jest czas wolny. Będąc zdyscyplinowani chronimy zdrowie i życie członków naszych rodzin, w szczególności osób starszych.