Fregata

Fregata
Niepubliczna Szkoła Podstawowa
dla Chłopców

21 września 2020

Fascynująca przyroda. Klasa 4M na tropie życia na ziemi

Przyroda, jako przedmiot jest tylko w klasie 4. Zawiera materiał wprowadzający do kolejnych przedmiotów, jak biologia, chemia, fizyka. Co ważne, ocena z przyrody znajdzie się na świadectwie końcowym szkoły i może mieć znaczenie przy staraniach o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej. Przy takim zaangażowaniu, nasi uczniowie mogą być spokojni, zarówno o zakres swojej wiedzy, jak i o ocenę na koniec roku.