Fregata

Fregata
Niepubliczna Szkoła Podstawowa
dla Chłopców

31 lipca 2020

Egzamin ósmoklasisty - wyniki naszych uczniów

Z języka polskiego nasi uczniowie osiągnęli wynik 74%. Średnia kraju egzaminu z języka polskiego to 59%, średnia województwa pomorskiego 58%, a średnia Gdańska 65%.

Z matematyki 72 proc. Średnia kraju egzaminu z matematyki to 46%, średnia województwa pomorskiego 45%, a średnia Gdańska 54%. Jeden z naszych absolwentów uzyskał 100 proc. punktów!

Z języka angielskiego nasi uczniowie uzyskali wynik 77 proc. Średnia kraju egzaminu z języka angielskiego to 54%, średnia województwa pomorskiego 54%, a średnia Gdańska 67%.

Gratulujemy naszym absolwentom, życzymy dostania się do wymarzonych szkół. Dziękujemy rodzicom i nauczycielom, za trud włożony w przygotowanie uczniów do egzaminu ósmoklasisty. Talent, a przede wszystkim pracowitość przyniosły efekty. Nie "przespaliśmy" też okresu przerwy w zajęciach stacjonarnych, spowodowanej przez KOVID-19. Działania, jakie podjęliśmy w tym czasie z nauczaniem online, jak również z prowadzeniem konsultacji indywidualnych i grupowych, złożyły się na ten wspaniały rezultat.