Fregata

Fregata
Niepubliczna Szkoła Podstawowa
dla Chłopców

31 sierpnia 2020

Awanse zawodowe nauczycieli Fregaty

Nie tylko uczniowie, ale i nauczyciele w naszej szkole, uczą się, podnoszą swoje kwalifikacje oraz zdają egzaminy przed komisją kwalifikacyjną. Z radością informujemy, że w ostatnich dniach, pięciu naszych pedagogów zdało egzamin na kolejny stopień awansu zawodowego nauczyciela.

Nauczycielami mianowanymi, w dniu 28 sierpnia zostali:

  • Sebastian Chiliczkowski, nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, wychowawca klasy 3S;
  • Andrzej Czerny, nauczyciel języka angielskiego;
  • Dawid Knopik, nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, wychowawca klasy 1D, wicedyrektor ds. wychowawczych.

Stopień nauczyciela kontraktowego, 31 sierpnia uzyskali:

  • Dariusz Chełmiński, nauczyciel wychowania fizycznego, wychowawca klasy 6D;
  • Mariusz Wałęga, nauczyciel języka polskiego, wychowawca klasy 5M.

Aby uzyskać awans, nauczyciel musi spełniać trzy zasadnicze warunki. Wytyczne są identyczne dla każdego poziomu rozwoju zawodowego. Nauczyciel powinien posiadać odpowiednie kwalifikacje, odbyć staż zawodowy uzyskując pozytywną ocenę ze strony opiekuna stażu oraz uzyskać akceptację komisji kwalifikacyjnej.

Serdecznie gratulujemy naszym kolegom!