Fregata

Fregata
Niepubliczna Szkoła Podstawowa
dla Chłopców

31 sierpnia 2021

Awanse zawodowe nauczycieli

Z radością informujemy, że nasi nauczyciele: Sławomir Radziejewski i Karol Damps uzyskali stopień nauczyciela mianowanego.

Dziś odbył się egzamin na stopień nauczyciela mianowanego. W skład komisji wchodzili między innymi: przedstawiciel Pomorskiego Kuratora Oświaty oraz dwóch zewnętrznych ekspertów przedmiotowych, z listy Ministerstwa Edukacji Narodowej. Obaj nauczyciele zaprezentowali swój dorobek zawodowy, rozwiązali zadania przedstawione przez komisję oraz odpowiadali na pytania jej członków. Dorobek obu panów, ich wiedza i zaangażowanie zostało bardzo wysoko ocenione przez komisję egzaminacyjną.

Serdecznie gratulujemy!