Fregata

Fregata
Niepubliczna Szkoła Podstawowa
dla Chłopców

25 września 2019

Anonimowa skrzynka na sygnały dotyczące bezpieczeństwa

W związku z pismem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 maja 2019 r. oraz na podstawie art. 68 ust. 1 pkt 2, 3 i 6 i w związku z art. 51 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 996, z późn. zm.), by wzmocnić współpracę między szkołą a rodzicami, utworzyliśmy ANONIMOWĄ SKRZYNKĘ NA SYGNAŁY.

Jeżeli widzisz niepokojące zdarzenia w naszej szkole, jeżeli masz obawy o bezpieczeństwo Twojego dziecka, dostrzegasz zagrożenia, które mogą mieć wpływ na rozwój fizyczny i psychiczny naszych uczniów, napisz. Nawet anonimowo. Po to właśnie stworzona jest skrzynka znajdująca się przy wejściu do szkoły.