Fregata

Fregata
Niepubliczna Szkoła Podstawowa
dla Chłopców

22 kwietnia 2021

7-klasista laureatem Wojewódzkiego Konkursu Biologicznego

Franciszek Balwicki, uczeń klasy 7P został LAUREATEM Wojewódzkiego Konkursu Biologicznego! Etap wojewódzki konkursu odbył się 13 kwietnia 2021 r., wczoraj ogłoszono wyniki. Osiągnięcie tytułu laureata już w siódmej klasie, nie zdarza się często. Talent, ale przede wszystkim pracowitość, złożyły się na ten ogromy sukces. Przed Franciszkiem jeszcze rok nauki w naszej szkole, rok rozwijania swoich talentów pod okiem pedagogów, w tym nauczyciela biologii pana Piotra Gabryszuka.

A co po 8 klasie? Franciszek już dziś zagwarantował sobie pierwszeństwo w przyjęciu do dowolnej, wybranej przez siebie szkoły ponadpodstawowej. Serdecznie gratulujemy!