Fregata

Fregata
Niepubliczna Szkoła Podstawowa
dla Chłopców

Aktualności

 • 31 lipca 2020

  Egzamin ósmoklasisty - wyniki naszych uczniów

  Z języka polskiego nasi uczniowie osiągnęli wynik 74%. Średnia kraju egzaminu z języka polskiego to 59%, średnia województwa pomorskiego 58%, a średnia Gdańska 65%.

  Z matematyki 72 proc. Średnia kraju egzaminu z matematyki to 46%, średnia województwa pomorskiego 45%, a średnia Gdańska 54%. Jeden z naszych absolwentów uzyskał 100 proc. punktów!

  Z języka angielskiego nasi uczniowie uzyskali wynik 77 proc. Średnia kraju egzaminu z języka angielskiego to 54%, średnia województwa pomorskiego 54%, a średnia Gdańska 67%.

  Gratulujemy naszym absolwentom, życzymy dostania się do wymarzonych szkół. Dziękujemy rodzicom i nauczycielom, za trud włożony w przygotowanie uczniów do egzaminu ósmoklasisty. Talent, a przede wszystkim pracowitość przyniosły efekty. Nie "przespaliśmy" też okresu przerwy w zajęciach stacjonarnych, spowodowanej przez KOVID-19. Działania, jakie podjęliśmy w tym czasie z nauczaniem online, jak również z prowadzeniem konsultacji indywidualnych i grupowych, złożyły się na ten wspaniały rezultat.

  więcej

 • 31 lipca 2020

  Terminarz olimpiad w roku szkolnym 2020/2021

  Zachęcamy do zapoznania się z terminami olimpiad przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych w roku szkolnym 2020/2021. W dokumencie znajduje się także informacja o pozostałych olimpiadach przedmiotowych, tematycznych i interdyscyplinarnych, jakie będą organizowane, w nadchodzącym roku szkolnym.

  31105711_Terminy_olimpiad_na_rok_szkolny_2020-2021 (1).pdf

  więcej

 • 31 lipca 2020

  Ogłoszenie wyników egzaminu ósmoklasisty

  31 lipca br. każdemu absolwentowi szkoły podstawowej zostanie przekazane zaświadczenie o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty. W naszej szkole zaświadczenia odebrać będzie można w piątek, 31 lipca w godzinach 8:30-16:30. Na wniosek rodzica skan zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty może być przesłany przez dyrektora szkoły podstawowej za pomocą środków komunikacji elektronicznej (np. poczty e-mail).

  Absolwenci szkół podstawowych będą mogli również sprawdzić wyniki, jakie uzyskali z poszczególnych przedmiotów egzaminacyjnych w ogólnopolskim systemie informatycznym ZIU (https://wyniki.edu.pl). Logowanie do systemu odbywa się za pomocą loginu i hasła, które uczniowie klasy VIII otrzymali od dyrektora szkoły.

  Wyniki będą dostępne w systemie informatycznym 31 lipca br. od godz. 10:00.

  więcej

 • 27 lipca 2020

  Odbiór zaświadczeń o wynikach egzaminu ósmoklasisty

  Zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty, można będzie odbierać w sekretariacie szkoły, w piątek 31 lipca 2020 roku, w godzinach 8:30-16:00.

  więcej

 • 02 czerwca 2020

  Jak wychować dziecko na dobrego człowieka? - wykład Jacka Pulikowskiego

  więcej